SAP / SAP Basis

Utrzymanie systemu SAP

Utrzymanie systemu SAP

Usługi SAP Basis świadczone przez 7Technology charakteryzuje:

 • pojedynczy punkt kontaktu SPOC (Service Desk)
 • dedykowany koordynator
 • monitorowanie systemów SAP w trybie 24/7
 • gwarantowane czasy reakcji
 • obsługa na podstawie SLA
 • standardy działania zgodne z SAP Best Practices
 • standardy obsługi procesów wg wytycznych ITIL

 

W ramach SAP Basis świadczymy następujące usługi

 • codzienne monitorowanie dostępności systemu
 • tworzenie kopii zapasowej binariów SAP i OS
 • tworzenie kopii zapasowych binariów bazy danych
 • tworzenie kopii zapasowych bazy danych w trybie online wg schematu przyjętego dla środowiska w umowie klienta końcowego
 • tworzenie kopii zapasowych bazy danych w trybie offline
 • przechowywanie logów bazy przez czas ustalony w Kontrakcie
 • planowanie i nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych
 • rekonstrukcja bazy danych po ewentualnej utracie plików
 • rekonstrukcja systemu OS i SAP ewentualnej utracie plików
 • zarządzanie środowiskiem DR (Disaster Recovery), cykliczne zasilanie bazy danej logami
 • konfiguracja systemu zgodnie z polityką bezpieczeństwa
 • administracja użytkownikami systemowymi SAP* i DDIC
 • administracja użytkownikami, profilami bezpieczeństwa i prawami dostępu
 • konfiguracja bazy danych pod kątem wydajności
 • reorganizacja bazy danych bez zmiany sprzętu
 • reorganizacja bazy danych w wyniku zmiany sprzętu (np. po wystąpieniu awarii sprzętu lub w razie zmiany sprzętu wynikającej z Kontraktu)
 • wykonywanie okresowych zadań optymalizacyjnych
 • konfiguracja systemu operacyjnego pod kątem wydajności
 • monitorowanie wydajności systemu operacyjnego
 • administracja modułem BASIS
 • kopia systemu - odświeżenie systemu rozwojowego lub testowego
 • wykonanie kopii systemu (np. do testów)
 • kopia mandanta np: 4 razy w roku)
 • instalacja poprawek SAP (Hot Package ABA i BASIS)
 • instalacja poprawek jądra systemu SAP
 • instalacja dodatkowego języka
 • administracja kolejką wydruków
 • administracja zadaniami wykonywanymi w tle
 • administracja systemowymi zadaniami wykonywanymi w tle
 • administracja innymi zadaniami wykonywanymi w tle
 • analiza i zmiany systemu zalecane w raportach Early Watch
 • zlecanie sesji Early Watch w SAP
 • analiza błędów aplikacyjnych nie będących błędami wykonania.
 • analiza błędów wykonania – DUMPS (w tym niestandardowych programów SAP i innych dostawców).
 • analiza logów systemowych SAP
 • zarządzanie profilami instancji i trybami pracy
 • analiza i korekta błędów DB
 • monitorowanie zajętości miejsca w przestrzeniach bazy danych (TABLESPACE).
 • monitorowanie zajętości miejsca na dyskach.
 • eksport / import bazy danych
 • instalacja poprawek jądra bazy danych.
 • upgrade bazy danych, dogrywanie FixPacków
 • administracja systemem operacyjnym
 • nadzorowanie systemu, zgłaszanie awarii 7T, usuwanie awarii
 • zarządzanie systemem monitorowania (Manage Engine oraz narzędzia monitorowania na poziomie systemów operacyjnych, baz danych i systemu SAP)
 • zgłaszanie awarii do serwisu, w uzgodnieniu z 7T
 • nadzorowanie przeglądów i napraw dokonywanych przez autoryzowany serwis
 • analiza i korekta błędów OS
 • administracja użytkownikami systemu operacyjnego
 • konfiguracja systemu operacyjnego zgodnie z polityką bezpieczeństwa
 • uaktualnianie oprogramowania systemu operacyjnego
 • rozbudowa sprzętu, jeżeli wynika to bezpośrednio z Kontraktu lub jest konieczne z uwagi na wystąpienia awarii
 • administracja środowiskiem SAP
 • administracja użytkownikami OSS
 • implementacja not OSS i poprawek wg zaleceń SAP
 • modyfikacje obiektów standardowych SAP
 • wsparcie prac serwisu aplikacyjnego SAP
 • zarządzanie połączeniami SSM – OSS SAP

 

Jeżeli wynika to bezpośrednio z Kontraktu lub jest konieczne z uwagi na wystąpienie awarii:

 • instalacja serwerów SAP
 • instalacja hardware’u
 • instalacja systemu operacyjnego
 • instalacja baz danych 
 • instalacja systemu SAP
 • konfiguracja optymalnych parametrów pracy systemu
 • analizy wydajności serwerów
 • dostarczanie aktualnej wersji oprogramowania SAP GUI
 • ochrona antywirusowa i zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem w zakresie utrzymywanego środowiska
 • dokumentacja techniczna systemu SAP w zakresie modułu Basis
 • dokumentacja techniczna baz danych
 • dokumentacja techniczna systemu operacyjnego Windows
 • zarządzanie systemem backupu

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „Cookies ”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „Cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „Cookies” dostępne są w Polityce Cookies.

Algorithms of success

Kontakt

7Technology Sp. z o.o.
tel. +48 65 615 78 00, e-mail: info@7technology.pl   

Nurtują Cię jakieś zagadnienia techniczne? Potrzebujesz szybkiej oferty, konsultacji? Skontaktuj się z naszymi ekspertami?