SAP udostępnia szeroki obszar analityczny, daje możliwość generowania szczegółowych raportów dotyczących aktualnej kondycji przedsiębiorstwa, oferując dodatkowo atrakcyjną wizualizację raportowanych danych. Poprzez precyzyjne określenie kosztów dokonywanych transakcji sprzedaży zwiększa poziom kontroli nad rentownością sprzedawanych produktów.

Oferta SAP BASIS

7Technology to zespół kilkudziesięciu konsultantów oraz inżynierów, sprawdzonych w realizacji wdrożeń systemów oraz infrastruktury sprzętowej dla korporacji oraz średnich przedsiębiorstw.  

Naszą misją jest usprawnianie przepływu i zarządzania wiedzą w organizacjach Klientów, maksymalizowanie efektywności wszelkich procesów dzięki dedykowanym rozwiązaniom informatycznym oraz zapewnienie skuteczną kontrolę nad każdym obszarem funkcjonalnym firmy. 

Nadzorujemy wymagające i zróżnicowane środowiska SAP.

W ramach SAP Basis świadczymy następujące usługi

Codzienne monitorowanie dostępności systemu. 

Tworzenie kopii zapasowej binariów SAP i OS.

Tworzenie kopii zapasowych binariów bazy danych.

Tworzenie kopii zapasowych bazy danych w trybie online wg schematu przyjętego dla środowiska w umowie klienta końcowego.

Tworzenie kopii zapasowych bazy danych w trybie offline.

Przechowywanie logów bazy przez czas ustalony w Kontrakcie.

Planowanie i nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych.

Rekonstrukcja bazy danych po ewentualnej utracie plików. 

Rekonstrukcja systemu OS i SAP ewentualnej utracie plików.

Zarządzanie środowiskiem DR (Disaster Recovery), cykliczne zasilanie bazy danej logami. 

Konfiguracja systemu zgodnie z polityką bezpieczeństwa.

Administracja użytkownikami systemowymi SAP* i DDIC.

Administracja użytkownikami, profilami bezpieczeństwa i prawami dostępu.

Konfiguracja bazy danych pod kątem wydajności.

Reorganizacja bazy danych bez zmiany sprzętu.

Reorganizacja bazy danych w wyniku zmiany sprzętu (np. po wystąpieniu awarii sprzętu lub w razie zmiany sprzętu wynikającej z Kontraktu).

Wykonywanie okresowych zadań optymalizacyjnych.

Konfiguracja systemu operacyjnego pod kątem wydajności.

Monitorowanie wydajności systemu operacyjnego.

Administracja modułem BASIS.

Kopia systemu - odświeżenie systemu rozwojowego lub testowego.

Wykonanie kopii systemu (np. do testów).

Kopia mandanta np: 4  razy w roku).

Instalacja poprawek SAP (Hot Package ABA i BASIS).

Instalacja poprawek jądra systemu SAP.

Instalacja dodatkowego języka.

Administracja kolejką wydruków.

Administracja zadaniami wykonywanymi w tle.

Administracja systemowymi zadaniami wykonywanymi w tle.

Administracja innymi zadaniami wykonywanymi w tle.

Analiza i zmiany systemu zalecane w raportach Early Watch.

Zlecanie sesji Early Watch w SAP.

Analiza błędów aplikacyjnych nie będących błędami wykonania.

Analiza błędów wykonania – DUMPS (w tym niestandardowych programów SAP i innych dostawców).

Analiza logów systemowych SAP.

Zarządzanie profilami instancji i trybami pracy.

Analiza i korekta błędów DB.

Monitorowanie zajętości miejsca w przestrzeniach bazy danych (TABLESPACE).

Monitorowanie zajętości miejsca na dyskach.

Eksport / import bazy danych

Instalacja poprawek jądra bazy danych.

Upgrade bazy danych, dogrywanie FixPacków.

Administracja systemem operacyjnym.

Nadzorowanie systemu, zgłaszanie awarii 7T, usuwanie awarii.

Zarządzanie systemem monitorowania (Manage Engine oraz narzędzia monitorowania na poziomie systemów operacyjnych, baz danych i systemu SAP).

Zgłaszanie awarii do serwisu, w uzgodnieniu z 7T

Nadzorowanie przeglądów i napraw dokonywanych przez autoryzowany serwis.

Analiza i korekta błędów OS.

Administracja użytkownikami systemu operacyjnego.

Konfiguracja systemu operacyjnego zgodnie z polityką bezpieczeństwa.

Uaktualnianie oprogramowania systemu operacyjnego.

Rozbudowa sprzętu, jeżeli wynika to bezpośrednio z Kontraktu lub jest konieczne z uwagi na wystąpienia awarii

Administracja środowiskiem SAP.

Administracja użytkownikami OSS.

Implementacja not OSS i poprawek wg zaleceń SAP.

Modyfikacje obiektów standardowych SAP.

Wsparcie prac serwisu aplikacyjnego SAP.

Zarządzanie połączeniami SSM – OSS SAP.

Jeżeli wynika to bezpośrednio z Kontraktu lub jest konieczne z uwagi na wystąpienie awarii:

Instalacja serwerów SAP.

Instalacja hardware’u.

Instalacja systemu operacyjnego.

Instalacja bazy danych MS SQL.

Instalacja systemu SAP.

Konfiguracja optymalnych parametrów pracy systemu.

Analizy wydajności serwerów.

Dostarczanie aktualnej wersji oprogramowania SAP GUI

Ochrona antywirusowa i zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem w zakresie utrzymywanego środowiska

Dokumentacja techniczna systemu SAP w zakresie modułu Basis.

Dokumentacja techniczna baz danych.

Dokumentacja techniczna  systemu operacyjnego Windows. 

Zarządzanie systemem backupu 


Obsługiwane bazy danych dla środowisk SAP

Baza danych HANA DB jest głównym komponentem rozwiązania SAP HANA. W odróżnieniu od klasycznych, relacyjnych  baz w całości egzystuje w pamięci operacyjnej serwera, a system dyskowy wykorzystuje jedynie do zapisu stanu pamięci lub wykonywania wymaganych kopii bezpieczeństwa danych.  Dzięki temu, że wszystkie dane są zlokalizowane w pamięci operacyjnej eliminuje się potrzebę odczytu i zapisu danych z dysków lub storage. Budowa SAP HANA  przyspiesza procesy zapytań i analizy danych w bazie danych zlokalizowanej w całości w pamięci, ponieważ dyskowe operacje są wąskimi gardlłmi w przetwarzaniu danych. 

Systemy bazodanowe IBM pracują w najbardzej wymagających środowiskach:  

Baza danych IBM DB2  oferuje potężną wydajność, skalowalność, niezawodność niezależnie od platformy, od Linuxa, poprzez systemy UNIX, Windows Server, aż do z/OS.  

7Technology specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań architektury IBM Power Systems,  wraz z systemem operacyjnym AIX oraz baz danych IBM DB2. Największa nasza instalacja systemu ERP - SAP to kilkanaście TB danych w bazie danych DB2. 

Microsoft SQL Server to wydajny i nowoczesny fundament dla biznesu.  

Łatwy w utrzymaniu i bezpieczny serwer bazodanowy oferujący w standardzie kompleksowy zestaw narzędzi i usług niezbędnych dla skalowalności rozwiązań i rozwoju biznesu. To dojrzały produkt, dynamicznie rozwijany, zapewniający świetne możliwości integracyjne oraz elastyczny model licencjonowania.

Jako inżynierowie, wdrażający i utrzymujący kilkadziesiąt instalacji rekomendujemy ten produkt. Z perspektywy kilkunastu lat pracy z SQL Server każda kolejna edycja produktu była bogatsza w funkcje i narzędzia, bardziej niezawodna i zaawansowana technologicznie oraz dawała większe możliwości rozwoju i integracji. Ten serwer nigdy nie zawiódł nas i Naszych Klientów. 

 

Rozwiązania Oracle to rozwiązanie przeznaczone do rozwiązań krytycznych dla Biznesu  

Oracle Database 12c wprowadza nową architekturę wielodostępu, która pozwala szybko skonsolidować wiele baz danych, a następnie zarządzać nimi w ramach usługi chmurowej. Oracle Database 12c zawiera również funkcje przetwarzania danych w pamięci, które znacząco przyspieszają wykonywanie analiz. Inne udoskonalenia poprawiają efektywność, wydajność, bezpieczeństwo i dostępność. System Oracle Database 12c jest dostępny w trzech wydaniach odpowiadających różnym potrzebom biznesowym i budżetowi: Enterprise Edition, Standard Edition i Standard Edition One. 

Współpraca z 7Technology to:  

  • zapewnienie wsparcia dla sprzętu IT (serwery, podsystemy dyskowe, urządzenia do backupu, urządzenia sieciowe, urządzenia udostępniane użytkownikom systemu),
  • dedykowanie do świadczenia usług osób posiadających stosowną wiedze i doświadczenie w obsłudze środowisk SAP,
  • zapewnienie gwarancji producentów sprzętu lub usług partnerów serwisowych lub sprzętu zastępczego lub pokrywania kosztów napraw pogwarancyjnych ( aby było możliwe zachowanie parametrów SLA,
  • zapewnienie pomieszczeń (serwerownie) wraz z zasilaniem w energię elektryczną w których umieszczony będzie serwerowy  sprzęt komputerowy (o ile to przewiduje Kontrakt)
  • zapewnienie usługi Service Desk, czyli całodobowe przez wszystkie dni w roku, przyjmowanie zgłoszeń incydentów/problemów,
  • sporządzanie raportów  (m.in. incydentów, zgłoszeń dodatkowych, parametrów systemu) w zakresie wynikającym z Kontraktu,
  • przeprowadzanie w ścisłej współpracy z przedstawicielem Klienta, nie rzadziej niż raz na kwartał


algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare