SAP udostępnia szeroki obszar analityczny, daje możliwość generowania szczegółowych raportów dotyczących aktualnej kondycji przedsiębiorstwa, oferując dodatkowo atrakcyjną wizualizację raportowanych danych. Poprzez precyzyjne określenie kosztów dokonywanych transakcji sprzedaży zwiększa poziom kontroli nad rentownością sprzedawanych produktów.

SAP Upgrade 

Wdrożenie SAP to nowy wymiar zarządzania firmą, poprawiający znacząco jakość zarzadzania. Żyjemy jednak w nieustannie zmieniajacych się warunkach gospodarczych, w których każda firma podlega ciągłym zmianom. Zmienia się otoczenie konkurencyjne, obowiązujące przepisy, ale przede wszystkim żyjemy w okresie rewolucji technologicznej, która dynamicznie zmienia reguły gry.

Dlatego tak ważne jest, by po wdrożeniu systemu zapewnić warunki do jego dalszego rozwoju, rozbudowy funkcjonalności, czy platformy sprzętowej poprawiającej jego wydajność.  

Po niezbędnym okresie adaptacji pracowników, i rutynizacji z korzystania z SAP, następuje wyraźny progres w zakresie zarzadzania firmą, czy przepływu informacji.  To zwykle początek drogi, gdy sceptyczni dotąd użytkownicy zaczynają wyraźnie odczuwać korzyści z dostarczonego rozwiązania oraz zaczynają zgłaszać zapotrzebowania na nowe funkcjonalności. System zaczyna stanowić prawdziwy krwioobieg firmy i stanowić o jej przewadze konkurencyjnej.

Upgrade systemu SAP może być:

  • techniczny – przejście na wyższą wersję systemu SAP
  • funkcjonalny – wprowadzenie usprawnień w systemie.

W ramach usługi oferujemy:

  • analiza wstępna (zakres, cel, koszty)
  • przygotowanie projektu (określenie KPI, harmonogram)
  • szkolenia po wdrożeniowe
  • raport powdrożeniowy
  • maintanace

Realizujemy upgrade'y techniczne i funkcjonalne wszystkich komponentów rozwiązań SAP: platform sprzętowych, systemów operacyjnych, baz danych, wersji aplikacji SAP. 

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare