SAP udostępnia szeroki obszar analityczny, daje możliwość generowania szczegółowych raportów dotyczących aktualnej kondycji przedsiębiorstwa, oferując dodatkowo atrakcyjną wizualizację raportowanych danych. Poprzez precyzyjne określenie kosztów dokonywanych transakcji sprzedaży zwiększa poziom kontroli nad rentownością sprzedawanych produktów.

SAP Rollout

Usługi typu roll-out polegające na przeniesieniu rozwiązania wzorcowego wdrożonego w centrali do innych spółek grupy kapitałowej, to jeden z elementów kompleksowej oferty 7Technology dla rozwiązań SAP

Rollout wynika z konieczności wprowadzenia w grupie kapitałowej: 

  • centralizacji procesów 
  • standaryzacji procesów 
  • standaryzacji raportowania
  • ograniczenia kosztów ogólnych
  • zmniejszenia kosztów utrzymania systemów

Przeprowadzenie rollout’tu to kwestia złożona. Wiąże się nie tylko z odpowiednimi kompetencjami inżynierskimi ale i umiejętnościami odnalezienia się w międzynarodowym środowisku pracy, radzenia sobie z odmiennymi uwarunkowaniami środowiskowymi i stylami pracy. Stawia to dodatkowe wymagania w procesie wyłonienia firmy wdrożeniowej.

7Technology ma doświadczenie w pracy dla międzynarodowych korporacji. 

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare