7Technology prowadzi projekty integracyjne, wdraża rozwiązania działające w chmurze, świadczy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów. W naszej ofercie są aplikacje mobilne, a także autorskie rozwiązania wspierające specyficzne potrzeby. Pod wszystkie rozwiązania dostarczamy infrastrukturę IT. 

7Technology = algorithms of success

Service Management – Zarządzanie Usługą

Koncepcja „Zarządzania Usługą” zbudowana została na bazie ITIL. Opisuje ona system miar i procedur ułatwiających nadzorowanie i optymalizowanie dostarczanych usług IT, mając na uwadze zarówno aktualne, jak i perspektywiczne biznesowe potrzeby klienta. 

„Zarządzanie Usługą” rozpatrywane jest jako proces, który może również  wskazywać, jak Klient powinien być obsługiwany w ramach aktualnie istniejącego kontraktu. 

Usługa Service Management zapewnia klientowi: 

 • komunikację w zakresie zamówień oraz dostarczanych usług w ramach istniejącej umowy
 • kontakt w sprawach  handlowych
 • kontakt w przypadku skarg i zażaleń
 • dbałość o likwidowanie punktów spornych
 • współpracę z działem Sprzedaży oraz poszczególnymi liniami wsparcia odnośnie poprawy jakości oraz ponoszonych kosztów
 • zgodność harmonogramów projektowych z ich realizacją
 • odpowiedzialność za terminowe wysyłanie raportów, w szczególności monitorowanie SLA zgodnie ze zobowiązaniami kontraktu

Główne zadania SDM-a [Service Delivery Manager]:

 • nadzorowanie i przestrzeganie realizacji założeń kontraktu

 • nadzorowanie zamówieniami Klienta oraz dbanie o ich terminową realizację

 • inicjowanie i planowanie oszczędności

 • nadzorowanie zadań dla zespołów projektowych, np. wymiana sprzętu

 • wdrażanie procesu Zarządzania Zmianą

 • ciągłe monitorowanie jakości oraz stała poprawa efektywności dostarczanych usług

 • wspieranie Klienta w zakresie eskalowanych incydentów, problemów oraz skarg i uwag dotyczących dostarczanych usług

 • rozszerzanie portfolio oferowanych usług

 • regularna komunikacja z Klientem

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Juniper T-Systems HP IBM VMWare