7Technology prowadzi projekty integracyjne, wdraża rozwiązania działające w chmurze, świadczy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów. W naszej ofercie są aplikacje mobilne, a także autorskie rozwiązania wspierające specyficzne potrzeby. Pod wszystkie rozwiązania dostarczamy infrastrukturę IT. 

7Technology = algorithms of success

Service Management – Zarządzanie Usługą

Koncepcja „Zarządzania Usługą” zbudowana została na bazie ITIL. Opisuje ona system miar i procedur ułatwiających nadzorowanie i optymalizowanie dostarczanych usług IT, mając na uwadze zarówno aktualne, jak i perspektywiczne biznesowe potrzeby klienta. 

„Zarządzanie Usługą” rozpatrywane jest jako proces, który może również  wskazywać, jak Klient powinien być obsługiwany w ramach aktualnie istniejącego kontraktu. 

Usługa Service Management zapewnia klientowi: 

 • komunikację w zakresie zamówień oraz dostarczanych usług w ramach istniejącej umowy
 • kontakt w sprawach  handlowych
 • kontakt w przypadku skarg i zażaleń
 • dbałość o likwidowanie punktów spornych
 • współpracę z działem Sprzedaży oraz poszczególnymi liniami wsparcia odnośnie poprawy jakości oraz ponoszonych kosztów
 • zgodność harmonogramów projektowych z ich realizacją
 • odpowiedzialność za terminowe wysyłanie raportów, w szczególności monitorowanie SLA zgodnie ze zobowiązaniami kontraktu

Główne zadania SDM-a [Service Delivery Manager]:

 • nadzorowanie i przestrzeganie realizacji założeń kontraktu

 • nadzorowanie zamówieniami Klienta oraz dbanie o ich terminową realizację

 • inicjowanie i planowanie oszczędności

 • nadzorowanie zadań dla zespołów projektowych, np. wymiana sprzętu

 • wdrażanie procesu Zarządzania Zmianą

 • ciągłe monitorowanie jakości oraz stała poprawa efektywności dostarczanych usług

 • wspieranie Klienta w zakresie eskalowanych incydentów, problemów oraz skarg i uwag dotyczących dostarczanych usług

 • rozszerzanie portfolio oferowanych usług

 • regularna komunikacja z Klientem

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare