7Technology prowadzi projekty integracyjne, wdraża rozwiązania działające w chmurze, świadczy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów. W naszej ofercie są aplikacje mobilne, a także autorskie rozwiązania wspierające specyficzne potrzeby. Pod wszystkie rozwiązania dostarczamy infrastrukturę IT. 

7Technology = algorithms of success

Usługa Field Service - wstęp

Field Service (FS) jest usługą realizowaną przez inżynierów 7Technology lub podwykonawców działających w imieniu i na zlecenie 7Technology bezpośrednio w lokalizacjach Klienta. 

Zawiera ona wszelkie zadania związane z naprawą sprzętu IT oraz działaniami prewencyjnymi związanymi z serwisem/obsługą urządzeń oraz obsługą dotyczącą utrzymania oprogramowania w działaniu.  

Usługą objęte są urządzenia takie jak:  

 • stacje klienckie komputer/laptop, drukarki, serwery, urządzenia LAN,
 • telefony lub inny sprzęt wymieniony w umowie

Po zakończonych aktywnościach przeprowadzane są testy funkcjonalne. Wykonanie usługi potwierdzane jest protokołem odbioru i udokumentowane w dostępnych narzędziach zgłoszeniowych oraz w bazach CMDB.

Usługa Field Service dzieli się na: 

 • Break&Fix
 • IMAC/D
 •  Time&Material

Usługi Break&Fix – usuwanie awarii: 

 • diagnozowanie błędów sprzętu komputerowego
 • wymiana uszkodzonego sprzętu, jeżeli nie ma możliwości jego naprawy, zgodnie z zasadami określonymi w SLA.
 • przywracanie podstawowej funkcjonalności sprzętu komputerowego po awarii
 • działania prewencyjne
 • wsparcie dla print-serwerów i file-serwerów oraz serwerów aplikacji
 • dokumentowanie przeprowadzonych prac i zastosowanych rozwiązań.
 • re-instalacja niepoprawnie działającego oprogramowania po zrobieniu kopii danych
 • instalacja i podstawowa konfiguracja instalowanego oprogramowania wg uzgodnionego szablonu instalacji i konfiguracji stacji, SOE.
 • upgrade, wprowadzanie poprawek oprogramowania w ramach obowiązujących licencji

Usługi typu IMAC/D wykonywane na zlecenie klienta.:

 • I – Install: uruchomienie nowego stanowiska pracy bądź przywrócenie funkcjonalności; dostawa sprzętu, podłączenie stanowiska do sieci klienta, podłączenie urządzeń peryferyjnych i uruchomienie dostępu zdalnego do urządzenia; instalacja oprogramowania SOE; instalacja i uruchomienie drukarki
 • M – Move: przeniesienie/zmiana lokalizacji wskazanego elementu infrastruktury IT, lub stanowiska pracy; deinstalacja, przetransportowanie oraz instalacja na nowym miejscu pracy
 • A – Add: rozbudowa istniejącego elementu infrastruktury IT dotycząca np.: dysku twardego, napędu, pamięci RAM, kart rozszerzeń, aplikacji, sieci LAN, itp.
 • C – Change: zmiana w istniejącym komponencie infrastruktury IT; np. rekonfiguracja sprzętu, oprogramowania, sieci LAN, itp
 • D – Delete: usunięcie istniejącego elementu infrastruktury IT, np. likwidacja stanowiska roboczego  -  deinstalacja, demontaż oraz spakowanie i transport sprzętu

Usługa Time&Material: 

 • Wsparcie infrastruktury ICT Klienta w zakresie tej usługi rozliczane jest na podstawie rzeczywistego czasu poświęconego na realizację zlecenia.
 • Usługą mogą być objęte serwery, urządzenia LAN, telefony jak również inne niestandardowe urządzenia.
algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare