7Technology prowadzi projekty integracyjne, wdraża rozwiązania działające w chmurze, świadczy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów. W naszej ofercie są aplikacje mobilne, a także autorskie rozwiązania wspierające specyficzne potrzeby. Pod wszystkie rozwiązania dostarczamy infrastrukturę IT. 

7Technology = algorithms of success

Kontrakt serwisowy - branża automotive

Podpisanie umowy na wsparcia outsourcingowego dla branży automotive.


Kontrakt serwisowy - branża automotive

Ujednolicenie środowisk IT - podpisanie nowej umowy outsourcingowej:

Klient z branży automotive wykonał akwizycję dwóch nowych lokalizacji. W ramach projektu 7Technology połączyło w jeden organizm informatyczny infrastrukturę IT, migrowało i połączyło część systemów IT. Dokonano ujednolicenia infrastruktury. 

Dodatkowo Klient przeprowadzał upgrade krytycznych środowisk. Zakres zrealizowanego przez 7Technology projektu obejmował analizę przedwdrożeniową stanu AS IS, dobór odpowiednich rozwiązań hardware i software oraz optymalnych rozwiązań macierzowych, instalacje systemów operacyjnych, baz danych. 

Projekt zakończono podpisaniem nowej umowy wsparciowej na cały zakres wsparcia IT.

To był wymagający projekt – podkreśla Michał Florczyk członek zarządu 7Technology – Stanowił dla nas kolejne potwierdzenie, że potrafimy realizować projekty wykraczające nie tylko poza teren Polski, ale nawet wymagające kooperacji multinarodowych zespołów – dodaje.”

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Juniper T-Systems HP IBM VMWare