Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu autorskich systemów klasy MES dla branży FMCG! Zrealizowaliśmy dla zakładów przetwórstwa mięsnego i ubojni kilkanaście wdrożeń systemu zarządzającego procesami: skupu zwierząt, rozbioru i przetwórstwa, rozliczanie produkcji oraz wydania gotowego produktu.

7 Technology = algorithms of success


MES - Manufacturing Execution Systems

Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze. 

7Technology oferuje autorski system klasy MES służący do efektywnego zbierania informacji bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy produkcyjne, oferując ogromne możliwości zarządcze dla firm produkcyjnych. Dedykowany system stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznych systemów klasy ERP.

Dane produkcyjne gromadzone w sposób automatyczny w systemach klasy MES gwarantują wiarygodność pozyskiwanych informacji, umożliwiają poprawę efektywności wykorzystania istniejących zasobów oraz zwiększają zdolności produkcyjne, przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Zastosowanie

Rozwiązania klasy MES usprawniają procesy produkcji i zarządzania operacyjnego zbierając dane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem elementów automatyki przemysłowej oraz przy udziale operatorów linii. System pozwala na uzyskanie aktualnej informacji o stopniu wykonania produkcji, podejmowanie na bieżąco właściwych decyzji i reagowanie na nieprawidłowości pojawiające się w czasie realizacji procesu produkcyjnego.

Obszary zastosowań rozwiązania MES:

 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • monitorowanie przebiegu produkcji w skali zakładu
 • podnoszenie efektywności produkcji
 • identyfikacja obszarów produkcyjnych wymagających ulepszenia
 • spójne raportowanie produkcji w skali całego zakładu produkcyjnego

Korzyści z zastosowania rozwiązania:

 • poprawa wskaźników OEE
 • ograniczenie przestojów
 • obniżenie strat
 • wzrost jakości produkcji
 • usprawnienie podejmowania decyzji poprzez wizualizację stanu produkcji
 • możliwość przechowywania historycznych danych produkcyjnych
 • możliwość usprawnienia systemów do analizy wydajności i zarządzania produkcją

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu autorskich systemów klasy MES dla branży FMCG! Skontaktuj się z naszym ekspertem! Przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązania! e-mail: MESSales@7technology.pl

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Juniper T-Systems HP IBM VMWare