7 to liczba uważana za mistyczną. W wielu mitologiach i religiach świata jest symbolem całości, dopełnienia, oznacza pełnię i doskonałość. To zgodne z naszą wizją, być postrzeganym, jako dostawca zaawansowanych, najnowszych i sprawdzonych rozwiązań z obszaru IT, których wdrożenie podnosi efektywność zarządzania, zbliżając firmy do organizacyjnej doskonałości.

Dotacje na innowacje

TYTUŁ PROJEKTU:

Stworzenie platformy B2B wraz z aplikacjami mechanizmu elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI/XML w Firmie 7Technology Sp. z o.o. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nabór wniosków: 17-28.06.2013
Kwota dofinansowania: 436 650.20 PLN
Zasięg projektu: Krajowy
Rynek docelowy: Polska

Podstawowe funkcje użytkowe projektowanej platformy B2B to: 

 • zbieranie zleceń od klientów i przekazywanie ich do uprawnionych pracowników
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do systemu 
 • fakturowanie klientów
 • generowanie raportów sprawozdawczych dla administratora systemu oraz dla klientów
 • ewidencja klientów 
 • ewidencja i rozliczanie zleceń serwisowych u klientów
 • aplikacja do obsługi usług serwisowych realizowała będzie m.in. następujące funkcje
 • przeglądanie i zarządzanie zleceniami
 • monitorowanie przebiegu procesów biznesowych
 • ewidencja realizowanych zadań serwisowych
 • synchronizacja danych z platformą B2B
 • dostęp do biblioteki dokumentów platformy B2B
 • aplikacja do kompleksowego zarządzania usługami backupu danych:
 • automatyczne pobieranie danych i plików z systemów partnerów
 • archiwizacja danych na serwerach zakupionych w ramach realizacji projektu,
 • udostępnianie danych archiwalnych dla osób upoważnionych, szyfrowanie archiwizowanych danych i dokumentów 
 • ewidencja i rozliczenie usługi backupu danych\

Pobierz


algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare