7 to liczba uważana za mistyczną. W wielu mitologiach i religiach świata jest symbolem całości, dopełnienia, oznacza pełnię i doskonałość. To zgodne z naszą wizją, być postrzeganym, jako dostawca zaawansowanych, najnowszych i sprawdzonych rozwiązań z obszaru IT, których wdrożenie podnosi efektywność zarządzania, zbliżając firmy do organizacyjnej doskonałości.

Dotacje na innowacje

TYTUŁ PROJEKTU:

Stworzenie platformy B2B wraz z aplikacjami mechanizmu elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI/XML w Firmie 7Technology Sp. z o.o. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nabór wniosków: 17-28.06.2013
Kwota dofinansowania: 436 650.20 PLN
Zasięg projektu: Krajowy
Rynek docelowy: Polska

Podstawowe funkcje użytkowe projektowanej platformy B2B to: 

 • zbieranie zleceń od klientów i przekazywanie ich do uprawnionych pracowników
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do systemu 
 • fakturowanie klientów
 • generowanie raportów sprawozdawczych dla administratora systemu oraz dla klientów
 • ewidencja klientów 
 • ewidencja i rozliczanie zleceń serwisowych u klientów
 • aplikacja do obsługi usług serwisowych realizowała będzie m.in. następujące funkcje
 • przeglądanie i zarządzanie zleceniami
 • monitorowanie przebiegu procesów biznesowych
 • ewidencja realizowanych zadań serwisowych
 • synchronizacja danych z platformą B2B
 • dostęp do biblioteki dokumentów platformy B2B
 • aplikacja do kompleksowego zarządzania usługami backupu danych:
 • automatyczne pobieranie danych i plików z systemów partnerów
 • archiwizacja danych na serwerach zakupionych w ramach realizacji projektu,
 • udostępnianie danych archiwalnych dla osób upoważnionych, szyfrowanie archiwizowanych danych i dokumentów 
 • ewidencja i rozliczenie usługi backupu danych\

Pobierz


algorithms of success

webocn comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Juniper T-Systems HP IBM VMWare