Wdrożenie systemu klasy ERP oznacza przejście na nowy wymiar zarządzania firmą. System zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w firmie. Umożliwia wypracowanie mechanizmów pozwalających na wielowymiarową analizę rentowności oraz kosztów działalności.Oferowane przez 7Technology dedykowane rozwiązania IT uwalniają nowe możliwości, są wysokooktanowym paliwem przyspieszającym rozwój firmy.

Handel i Dystrybucja

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarzadzanie procesami i dokumentami zakupu). 

Dzięki rozwiązaniu CRM dostępnemu w ramach Comarch ERP XL możesz swobodnie budować własną bazę wiedzy o klientach oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

Różne scenariusze sprzedaży

 • obsługa wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym specyficznych (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji)
 • elastyczne zarządzanie cenami i rabatami
 • tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów
 • stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami
 • swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów 

Od zapytania do faktury

 • gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury
 • płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika)
 • możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz wygodna ewidencja ofert od dostawców
 • rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych

CRM - tworzenie bazy o klientach

 • pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości email, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkanie
 • automatyczna archiwizacja korespondencji mailowej poprzez integrację z MS Outlook
 • dostęp do wiedzy o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. za pomocą ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt, akcji telemarketingowych czy innych działań 

Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych

 • skuteczne planowanie i stały nadzór nad realizacją zadań pracowników marketingu i sprzedaży, a także innych działów w firmie
 • jasne definiowanie obowiązków – możliwość podziału struktur sprzedaży na rejony, wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach
 • zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych - planowanie wizyt handlowych oraz działań, które powinny być w ich trakcie realizowane
 • analiza rezultatów pracy handlowców, monitoring tras przejazdów z wykorzystaniem aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży  

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Juniper T-Systems HP IBM VMWare